İlgili Linkler:

Genel Bilgiler 

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Süreç Akış Şeması

 

Dokümanlar 

 

 

Staj Komisyonu

Bölümümüz staj koordinatörü: Doç. Dr. Mustafa Ağaoğlu
Staj sorumlusu (Öğrenci numarası çift rakamla biten öğrenciler için): Arş. Gör. Zuhal Altuntaş
Staj sorumlusu (Öğrenci numarası tek rakamla biten öğrenciler için): Arş. Gör. Serap Korkmaz
Öğrencilerimiz gerekli durumlarda sadece kendi staj sorumlularıyla iletişime geçeceklerdir.

 

2021-2022 Yaz Stajı Uygulama Esasları

2022 yazındaki yapılacak stajlarla ilgili bölüm kararlarımız ve staj süreci aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

* Öğrencilerimizin firmalardaki çalışma ortamı ve kültürünü eksiksiz edinebilmeleri için, gerekli olan şahsi korunma tedbirlerini alarak, yerinde yüz  yüze staj yapmaları istenmektedir. Mevcut durum göz önüne alındığında, ilgili firmanın uygun görmesi ve online (çevrimiçi) staja yönelik gerekli kanıtların sağlanması şartı ile, 2022 Yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydı ile ve öğrencinin yapması gereken toplam 60 günlük staj süresinin toplamda en fazla 30 gününün çevrimiçi olarak yapılabilmesi koşuluyla çevrimiçi staj uygun görülmüştür.

* Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrencilerimizden staj sonunda stajın eksiksiz bir şekilde yapıldığına dair ikna edici kanıtlar istenecektir. (Örnek: Zoom/Skype da toplantılarının log kayıtları, ilgili yöneticiler ile periyodik olarak online görüntülü görüşmelere yönelik kanıtlar, e-posta mesajları, ekran görüntüleri vs.). Çevrimiçi staja yönelik yeterli kanıt olmaması durumunda stajın tamamı kabul edilmeyecektir.

* Yaz 2022 dönemi için çevrimiçi staj imkânı veren firmalarda Yaz 2022 dönemi öncesinde çevrimiçi staj yapılmamış olması durumunda en fazla 30 iş günü çevrimiçi staj yapılabilir. Yaz 2022 dönemi öncesi tarihlerde çevrimiçi staj yapılmış olması durumunda, önceki tarihlerde çevrimiçi olarak yapılan staj süresi ile Yaz 2022 döneminde yapılacak olan online staj süresi toplamı 30 iş gününü aşamaz.

* Çevrimiçi yapılan stajlarda da okul tarafından SGK güvencesi sağlanacaktır.

* "Zorunlu Staj Başvuru Formu"nun doldurulup bölüm sekreterliğine imzalı ve kaşeli olarak 3 nüsha halinde staja başlamadan 15 iş günü önce ulaştırılması gerekmektedir.

* Aynı şekilde "SGK Güvence Beyanı Belgesi"nin doldurularak imzalı ve "staj sözleşmesinin " doldurularak kaşeli ve imzalı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

* Bazı staj yerleri öğrenciye ödeme yaparak "devlet katkısı" şeklinde sonra bu ücret için talepte bulunabilmektedirler. Bu durumda sizlerin stajınız içerisinde "Devlet Katkısı Talep Formu"nu ve "İşsizlik Fonu Çizelgesi"ni firmaya doldurtmanız, imzalatmanız ve kaşeletmeniz, dekontları teslim alarak saklamanız ve bölüme staj bitiminde teslim etmeniz gerekmektedir.

* Staj bitiminde kaşeli ve imzalı "staj raporunuz"la birlikte "Staj Değerlendirme Formunu" (imzalı ve kaşeli olarak) bölüme elden teslim etmeniz gerekmektedir. Teslim edilen staj raporunun ilk sayfası kaşeli ve imzalı, diğer sayfaları ise imza/paraflı olmalıdır. Email ile gönderilen dokümanlar dikkate alınmayacaktır.

* Evraklarınızı Bilgisayar Mühendisliği Bölüm sekreterliğine bırakabilirsiniz.

 

STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. Bu yönetmelik 06 Mart 2012 tarihli “Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönetmeliği”nin Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine yönelik eki niteğindedir.

2. Staj süresi ve dönemleri

a- Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.

b- Staj süresi en az 20 iş günü, en çok 40 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.

c- Öğrenciler 4. Yarıyıldan sonra staj yaparlar.

d- Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. 

e- Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

f- Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.

3. Staj yeri ve başvurusu

a- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

b- Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonu’nun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

c- Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.

d- Bölüm Başkanlığı’nın izniyle ve koşullar uygun olduğunda diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz. 

4. Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedür hakkında bilgiler yer alır.

5. Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl bitiminden önce işyeri staj kabul formunu Staj Komisyonu’na iletirler.

6. Staj ile ilgili belgeler (Belgelere ait bağlantılar sayfanın altında verilmiştir)

a- Staj Başvuru Formu

b- Staj Değerlendirme Formu

c- Staj Raporu

d- SGK Güvence Beyanı Belgesi

e- Staj Sözleşmesi

f- Devlet Katkısı Bilgi Formu

(Öğrenciler bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezlerse doğacak tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.)

7. Staj raporu İngilizce dilinde yazılır. Rapor, bölümce hazırlanıp yayınlanacak bir kalıba uygun olmalı ve haftalara bölünmüş halde kronolojik sırada düzenlenmelidir. 

8. Öğrenci staj sonunda kuruluş yetkililerinin doldurduğu kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formunu ve raporunu Staj Komisyonu’na teslim eder.

9. Staj raporu Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerektiğinde öğrencinin staj içeriği konusunda bilgisi irdelenir. Bunun sonucunda stajın tamamen reddine veya staj raporunun yeniden yazılmasına karar verilebilir.

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

Bölümüzdeki lisans eğitimimizi destekleyecek ve uygulama alanı bulabileceğiniz

Sektördeki (devlet/özel) tüm firmalarda,
Bankalar, telekom şirketleri, küçük ve orta ölçekli yazılım firmaları, teknokent bünyelerindeki yazılım firmaları...vb.
Çeşitli firma ve kuruluşların yaz okulu programlarında,
Yurt dışındaki firma ve üniversitelerde

     2013-2016 Yaz Dönemleri Yurt Dışı Stajları: 

(A.B.D.): Ticari bir şirket 
(Almanya): Rwth Aachen University , KÖLN Technical University, Hochschule Ostwestfalen- Lippe University of Applied Sciences , FRAUNHOFER Research Institute, University of Heidelberg
(Avusturya): Vienna University Of Technology 
(İngiltere): Sheffield Hallam University 
(Polonya): Ticari bir şirket, LODZ University

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

(İyi Bir Staj Yeri Bulma Konusunda Neler Yapılabilir)

Staj başvurularınız öncesinde CV leriniz oldukça özenli bir şekilde hazırlanmalıdır.
eng.cse.undergrad listesine atilan tüm ilanlari takip ederek ilgi alanıza uyanlara başvurabilirsiniz.
Kendi ilgi alanınıza uyan çeşitli banka, telekom, ar-ge gibi sektörlerdeki şirketlerin kendi web sayfaları vesilesi ile başvuru yapılabilir.
Yurt dışı staj imkanı sağlayan kurumların web sayfaları incelenebilir
Daha önce staj yapmış üst siniftaki arkadaşlarınız ile konuşarak tavsiyeleri alınabilir.
Bölümümüzdeki hocalarımız ile görüşerek tavsiye ve varsa yönlendirmeleri alınabilir.
Bölüm ve bina içerisindeki panolardaki ilanlar düzenli aralıklarla takip edilebilir.

ÖNEMLİ: Lütfen bölüm email listemize üye olalim, ve staj sayfasını takip edelim!

 

2016 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2017 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2018 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2019 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yazılacak olan raporlar teknik içerik açısından değerlendirilecektir, yeterli bulunmayan içerikteki stajlar kabul edilmeyecektir.

2. Staj raporlarında referans göstermeden web den veya başka kaynaklardan alıntı yapmak kopya kapsamında değerlendirilecek ve ilgili stajlar geçersiz sayılacaktır.

3. Hazırlayacağınız staj raporlarınızda staj döneminiz boyunca meşgul olduğunuz projelerinizle ilgili olarak araştırma ve teknik çalışmalarınız yanında ekran görüntüleri ve kodlarınızın da olması beklenmektedir.

4. İşyerinin staj yapan öğrencimiz hakkındaki görüşlerinin (Staj Değerlendirme Formu nda belirteceği) yeterli derecede olumlu olması beklenmektedir. 

5.  Öğrencimizin bize staj başvurusu esnasında belirttiği staj bilgileri ile staj sonunda teslim ettiği staj değerlendirme formundaki bilgilerin(tarih, staj yeri...vb.) uyuşması gerekmektedir.

6. Aynı şirkette aynı projede benzer işlerle uğraşılıyorsa bile staj raporları bireysel yazılmalıdır, hiç bir şekilde grupça yazılmış staj raporları kabul edilmeyecektir.

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

surec_akis_semasi.jpg (28 KB)
DOKÜMANLAR

Staj Sunumu

Staj Yönetmeliği

SGK Güvence Beyanı Belgesi

Zorunlu Staj Başvuru Formu

Devlet Katkısı Bilgi Formu

İşsizlik Fonu Çizelgesi

Staj Sözleşmesi

Staj Raporu için Template ve Değerlendirme Formu


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 28.04.2022 14:31:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM