İlgili Linkler:

Genel Bilgiler 

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Süreç Akış Şeması

 

Dokümanlar 

 

 

2020-2021 Yaz Stajı Uygulama Esasları (Covid-19 Salgını Nedeniyle Yapılan Güncellemeler) 
Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yazındaki yapılacak stajlarla ilgili bölüm kararlarımız ve staj süreci aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

• Tavsiyemiz ve tercihimiz öğrencilerimizin firmalardaki çalışma ortamı ve kültürünü eksiksiz edinebilmeleri için, gerekli olan şahsi korunma tedbirlerini alarak, yerinde staj yapmalarıdır. Ancak, mevcut durum göz önüne alındığında, ilgili firmanın uygun görmesi ve online (çevrimiçi) staja yönelik gerekli kanıtların sağlanması şartı ile, 2021 Yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydı ile, çevrimiçi staj uygun görülmüştür.

• Çevrimiçi staj yapmak isteyen öğrencilerimizden staj sonunda stajın eksiksiz bir şekilde yapıldığına dair ikna edici kanıtlar istenecektir. (Örnek: Zoom/Skype da toplantılarının log kayıtları, ilgili yöneticiler ile periyodik olarak online görüntülü görüşmelere yönelik kanıtlar, e-posta mesajları, ekran görüntüleri vs.). Çevrimiçi staja yönelik yeterli kanıt olmaması durumunda stajın tamamı kabul edilmeyecektir.

• Yaz 2021 dönemi için çevrimiçi staj imkânı veren firmalarda en fazla 20 iş günü staj yapılabilir. En geç Bahar 2022 dönemi sonunda mezun olabilecek ve daha önceden 20 gün ya da üstü staj yapmış olanlar için, çevrimiçi staj limiti  40 gündür.

• Çevrimiçi yapılan stajlarda da okul tarafından SGK güvencesi sağlanacaktır.

Her sene uyguladığımız staj başlatma süreci özellikle ıslak imzaların alınması gecikebileceği için aşağıdaki şekilde esnetilmiştir. Genel olarak ıslak imzalardan vazgeçilmemiş, staj süresi sonuna kadar süre tanınmıştır. Stajı tamamlasa da okula gelemeyecek durumda olan öğrencilerimiz, derslerin ilk haftası içerisinde belgeleri bölüm sekreterliğine bırakmalıdırlar.

• “Zorunlu Staj Başvuru Formu”nun doldurulup bize imzasız/kaşesiz (Arş Gör. Serap Korkmaz ya da Doç. Dr. Ali Fuat Alkaya) olarak e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu formun imzalı hali (öğrenci imzasının + firma imza/kaşesinin bulunan hali) staj sonuna kadar elden bölüm sekterliğine bırakılmalıdır.

• Aynı şekilde “SGK Güvence Beyanı Belgesi”nin doldurularak imzasız olarak bize e-posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu formun da imzalı hali staj süresi sonuna kadar bölüm sekterliğine bırakılmalıdır.

• Bazı staj yerleri öğrenciye ödeme yaparak “devlet katkısı” şeklinde sonra bu ücret için talepte bulunabilmektedirler. Bu durumda sizlerin stajınız içerisinde “Devlet Katkısı Talep Formu”nu ve “İşsizlik Fonu Çizelgesi”ni firmaya doldurtmanız, imzalatmanız, dekontları teslim alarak saklamanız ve bölüme staj bitiminde teslim etmeniz gerekmektedir.

Staj bitiminde raporunuzla birlikte çevrimiçi stajlar da göz önüne alınarak revize edilmiş olan Staj Değerlendirme Formunu (imzalı olarak) bölüme teslim etmeniz gerekmektedir. Çevrimiçi staj yapmış öğrencilerimizin yukarıda istenen ilgili bilgi ve belgeleri rapor içinde sunmaları gerekmektedir.

Bölüm sekreterliğinin kapalı olma durumuna karşı 5. kattaki Çevre Mühendisliği Bölüm sekreterliğine uğrayınız.

 

STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. Bu yönetmelik 06 Mart 2012 tarihli “Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönetmeliği”nin Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine yönelik eki niteğindedir.

2. Staj süresi ve dönemleri

a- Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.

b- Staj süresi en az 20 iş günü, en çok 40 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.

c- Öğrenciler 4. Yarıyıldan sonra staj yaparlar.

d- Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. 

e- Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

f- Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.

3. Staj yeri ve başvurusu

a- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

b- Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonu’nun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

c- Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.

d- Bölüm Başkanlığı’nın izniyle ve koşullar uygun olduğunda diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz. 

4. Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedür hakkında bilgiler yer alır.

5. Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl bitiminden önce işyeri staj kabul formunu Staj Komisyonu’na iletirler.

6. Staj ile ilgili belgeler (Belgelere ait bağlantılar sayfanın altında verilmiştir)

a- Staj Başvuru Formu

b- Staj Değerlendirme Formu

c- Staj Raporu

d- SGK Güvence Beyanı Belgesi

e- Devlet Katkısı Bilgi Formu

(Öğrenciler bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezlerse doğacak tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.)

7. Staj raporu İngilizce dilinde yazılır. Rapor, bölümce hazırlanıp yayınlanacak bir kalıba uygun olmalı ve haftalara bölünmüş halde kronolojik sırada düzenlenmelidir. 

8. Öğrenci staj sonunda kuruluş yetkililerinin doldurduğu kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formunu ve raporunu Staj Komisyonu’na teslim eder.

9. Staj raporu Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerektiğinde öğrencinin staj içeriği konusunda bilgisi irdelenir. Bunun sonucunda stajın tamamen reddine veya staj raporunun yeniden yazılmasına karar verilebilir.

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

Bölümüzdeki lisans eğitimimizi destekleyecek ve uygulama alanı bulabileceğiniz

Sektördeki (devlet/özel) tüm firmalarda,
Bankalar, telekom şirketleri, küçük ve orta ölçekli yazılım firmaları, teknokent bünyelerindeki yazılım firmaları...vb.
Çeşitli firma ve kuruluşların yaz okulu programlarında,
Yurt dışındaki firma ve üniversitelerde

     2013-2016 Yaz Dönemleri Yurt Dışı Stajları: 

(A.B.D.): Ticari bir şirket 
(Almanya): Rwth Aachen University , KÖLN Technical University, Hochschule Ostwestfalen- Lippe University of Applied Sciences , FRAUNHOFER Research Institute, University of Heidelberg
(Avusturya): Vienna University Of Technology 
(İngiltere): Sheffield Hallam University 
(Polonya): Ticari bir şirket, LODZ University

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

(İyi Bir Staj Yeri Bulma Konusunda Neler Yapılabilir)

Staj başvurularınız öncesinde CV leriniz oldukça özenli bir şekilde hazırlanmalıdır.
eng.cse.undergrad listesine atilan tüm ilanlari takip ederek ilgi alanıza uyanlara başvurabilirsiniz.
Kendi ilgi alanınıza uyan çeşitli banka, telekom, ar-ge gibi sektörlerdeki şirketlerin kendi web sayfaları vesilesi ile başvuru yapılabilir.
Yurt dışı staj imkanı sağlayan kurumların web sayfaları incelenebilir
Daha önce staj yapmış üst siniftaki arkadaşlarınız ile konuşarak tavsiyeleri alınabilir.
Bölümümüzdeki hocalarımız ile görüşerek tavsiye ve varsa yönlendirmeleri alınabilir.
Bölüm ve bina içerisindeki panolardaki ilanlar düzenli aralıklarla takip edilebilir.

ÖNEMLİ: Lütfen bölüm email listemize üye olalim, ve staj sayfasını takip edelim!

 

2016 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2017 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2018 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2019 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

STAJ KOMİSYONU

 Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
 Arş. Gör. Serap KORKMAZ 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yazılacak olan raporlar teknik içerik açısından değerlendirilecektir, yeterli bulunmayan içerikteki stajlar kabul edilmeyecektir.

2. Staj raporlarında referans göstermeden web den veya başka kaynaklardan alıntı yapmak kopya kapsamında değerlendirilecek ve ilgili stajlar geçersiz sayılacaktır.

3. Hazırlayacağınız staj raporlarınızda staj döneminiz boyunca meşgul olduğunuz projelerinizle ilgili olarak araştırma ve teknik çalışmalarınız yanında ekran görüntüleri ve kodlarınızın da olması beklenmektedir.

4. İşyerinin staj yapan öğrencimiz hakkındaki görüşlerinin (Staj Değerlendirme Formu nda belirteceği) yeterli derecede olumlu olması beklenmektedir. 

5.  Öğrencimizin bize staj başvurusu esnasında belirttiği staj bilgileri ile staj sonunda teslim ettiği staj değerlendirme formundaki bilgilerin(tarih, staj yeri...vb.) uyuşması gerekmektedir.

6. Aynı şirkette aynı projede benzer işlerle uğraşılıyorsa bile staj raporları bireysel yazılmalıdır, hiç bir şekilde grupça yazılmış staj raporları kabul edilmeyecektir.

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

surec_akis_semasi.jpg (28 KB)
DOKÜMANLAR

Staj Yönetmeliği

SGK Güvence Beyanı Belgesi

Zorunlu Staj Başvuru Formu

Devlet Katkısı Bilgi Formu

İşsizlik Fonu Çizelgesi

Staj Sözleşmesi

Staj Raporu için Template ve Değerlendirme Formu


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 21.03.2021 21:18:58 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM