İlgili Linkler:

Genel Bilgiler 

 

Değerlendirme Kriterleri

 

Süreç Akış Şeması

 

Dokümanlar 

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 

STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. Bu yönetmelik 06 Mart 2012 tarihli “Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönetmeliği”nin Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine yönelik eki niteğindedir.

2. Staj süresi ve dönemleri

a- Öğrencilerin eğitimleri sırasında en az 60 iş günü (12 hafta) staj yapmaları gerekir.

b- Staj süresi en az 10 iş günü, en çok 30 iş günü olmak üzere birkaç döneme bölünebilir.

c- Öğrenciler 4. Yarıyıldan sonra staj yaparlar.

d- Resmi tatil ilan edilen günlerde staj yapılmaz. Bir hafta 5 iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü, iş günü olarak çalışılan işyerlerinde Cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. 

e- Stajlar yaz tatilinde ve/veya 10 iş günü sığdığı takdirde yarıyıl tatilinde yapılabilir. Geçerli nedenlerle yaz ayları ve yarıyıl tatili dışında staj yapılması Staj Komisyonunun kararına bağlıdır.

f- Marmara Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yaz okulu ve benzeri durumlarda staj yapma süresi haftada en az 3 iş günü olabilir.

3. Staj yeri ve başvurusu

a- Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

b- Öğrenci bulduğu işletmede staja başlamadan önce Staj Komisyonu’nun yazılı onayını almak zorundadır. Staj Komisyonu’nun onayı olmadan başlanan stajlar geçerli değildir.

c- Öğrenciler, Türkiye dışındaki yabancı ülkelerde de staj yapabilir.

d- Bölüm Başkanlığı’nın izniyle ve koşullar uygun olduğunda diğer yükseköğretim kurumlarında da staj yapılabilir. Ancak, bu şekilde yapılacak stajın süresi toplam staj süresinin yarısını aşamaz. 

4. Staj yapacak olan öğrenciye kuruluşta ilgili yöneticiye iletilmek üzere Bölüm tarafından yazılmış bir mektup verilir. Bu mektupta stajın amacı ve prosedür hakkında bilgiler yer alır.

5. Staj yeri ve tarihleri belli olan öğrenciler, yarıyıl bitiminden önce işyeri staj kabul formunu Staj Komisyonu’na iletirler.

6. Staj ile ilgili belgeler

a- Staj Başvuru Formu

b- Staj Değerlendirme Formu

c- Staj Raporu

d- Sosyal Güvenlik Formu

e- Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkisi Bilgi Formu

(Öğrenciler bu bilgi verme işlemlerini yerine getirmezlerse doğacak tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.)

7. Staj raporu İngilizce dilinde yazılır. Rapor, bölümce hazırlanıp yayınlanacak bir kalıba uygun olmalı ve haftalara bölünmüş halde kronolojik sırada düzenlenmelidir. 

8. Öğrenci staj sonunda kuruluş yetkililerinin doldurduğu kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formunu ve raporunu Staj Komisyonu’na teslim eder.

9. Staj raporu Staj Komisyonu tarafından incelenir. Gerektiğinde öğrencinin staj içeriği konusunda bilgisi irdelenir. Bunun sonucunda stajın tamamen reddine veya staj raporunun yeniden yazılmasına karar verilebilir.

NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

Bölümüzdeki lisans eğitimimizi destekleyecek ve uygulama alanı bulabileceğiniz

Sektördeki (devlet/özel) tüm firmalarda,
Bankalar, telekom şirketleri, küçük ve orta ölçekli yazılım firmaları, teknokent bünyelerindeki yazılım firmaları...vb.
Çeşitli firma ve kuruluşların yaz okulu programlarında,
Yurt dışındaki firma ve üniversitelerde

     2013-2016 Yaz Dönemleri Yurt Dışı Stajları: 

(A.B.D.): Ticari bir şirket 
(Almanya): Rwth Aachen University , KÖLN Technical University, Hochschule Ostwestfalen- Lippe University of Applied Sciences , FRAUNHOFER Research Institute, University of Heidelberg
(Avusturya): Vienna University Of Technology 
(İngiltere): Sheffield Hallam University 
(Polonya): Ticari bir şirket, LODZ University


ÖNEMLİ NOTLAR:

(İyi Bir Staj Yeri Bulma Konusunda Neler Yapılabilir)

Staj başvurularınız öncesinde CV leriniz oldukça özenli bir şekilde hazırlanmalıdır.
eng.cse.undergrad listesine atilan tüm ilanlari takip ederek ilgi alanıza uyanlara başvurabilirsiniz.
Kendi ilgi alanınıza uyan çeşitli banka, telekom, ar-ge gibi sektörlerdeki şirketlerin kendi web sayfaları vesilesi ile başvuru yapılabilir.
Yurt dışı staj imkanı sağlayan kurumların web sayfaları incelenebilir
Daha önce staj yapmış üst siniftaki arkadaşlarınız ile konuşarak tavsiyeleri alınabilir.
Bölümümüzdeki hocalarımız ile görüşerek tavsiye ve varsa yönlendirmeleri alınabilir.
Bölüm ve bina içerisindeki panolardaki ilanlar düzenli aralıklarla takip edilebilir.

ÖNEMLİ: Lütfen bölüm email listemize üye olalim, ve staj sayfasını takip edelim!

 

2016 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

2017 Staj Yönetmeliği/Uygulama Esasları ve Yurt Dışı/İçi Staj Başarı Hikayeleri

 

STAJ KOMİSYONU

 Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA
 Arş. Gör. Dr. Ayşe Berna ALTINEL 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Yazılacak olan raporlar teknik içerik açısından değerlendirilecektir, yeterli bulunmayan içerikteki stajlar kabul edilmeyecektir.

2. Staj raporlarında referans göstermeden web den veya başka kaynaklardan alıntı yapmak kopya kapsamında değerlendirilecek ve ilgili stajlar geçersiz sayılacaktır.

3. Hazırlayacağınız staj raporlarınızda staj döneminiz boyunca meşgul olduğunuz projelerinizle ilgili olarak araştırma ve teknik çalışmalarınız yanında ekran görüntüleri ve kodlarınızın da olması beklenmektedir.

4. İşyerinin staj yapan öğrencimiz hakkındaki görüşlerinin (Staj Değerlendirme Formu nda belirteceği) yeterli derecede olumlu olması beklenmektedir. 

5.  Öğrencimizin bize staj başvurusu esnasında belirttiği staj bilgileri ile staj sonunda teslim ettiği staj değerlendirme formundaki bilgilerin(tarih, staj yeri...vb.) uyuşması gerekmektedir.

6. Aynı şirkette aynı projede benzer işlerle uğraşılıyorsa bile staj raporları bireysel yazılmalıdır, hiç bir şekilde grupça yazılmış staj raporları kabul edilmeyecektir.

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

DOKÜMANLAR

Staj Yönetmeliği

Öğrenci Sigorta Beyanı

Öğrenci Zorunlu Staj Formu

Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu

Staj Sözleşmesi

Staj Raporu için Template ve Değerlendirme Formu


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 22.07.2019 17:06:42 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM