Program Çıktıları

M.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunları;

PÇ1

Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olurlar.

PÇ2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar.

PÇ3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olurlar.

PÇ4

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olurlar.

PÇ5

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar.

PÇ6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisine sahip olurlar.

PÇ7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; yabancı bir dilde etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olurlar.

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar.

PÇ9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

PÇ10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olurlar.

PÇ11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalıkları vardır.

PÇ12

Türevsel denklemler, integral hesapları, doğrusal cebir, istatistik ve olasılık, ve ayrık matematik içerecek şekilde ileri matematik konularında bilgi sahibi olurlar.

PÇ13

Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin tasarım ve analizi için gerekli matematik bilgisi, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimleri konularında bilgi sahibi olurlar.

PÇ14

Bilgisayar mühendisliğinde veri yapıları ve algoritma analizi, veri tabanı yönetim sistemleri, işletim sistemleri, yazılım mühendisliği, bilgisayar mimarisi ve otomat kuramı alanlarında bilgi sahibi olurlar.Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 07.08.2018 11:51:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM