Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Müfredatı

Ders Programı

 

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı, sağladığı üst düzey dersler ve araştırma/geliştirme imkanları ile öğrencilerin bilgi birikimini yeni ve ileri konularda zenginleştirmeyi, onları araştırmaya teşvik etmeyi ve farklı uzmanlık alanlarındaki bilimsel problemleri ve verileri irdeleyerek yorum, analiz ve sentez becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Yüksek Lisans programı İngilizce olarak yürütüldüğünden, adayların çok iyi derecede İngilizce bilme­leri gereklidir.  Bölüme kabul için yapılan bilim sınavı İngilizce olarak yapılmaktadır.

 

Yüksek Lisans programına giriş şartları ve öğrenci kontenjanları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet­meliği’ne göre Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir ve her dönem ilan edilir. Programa kabulde ALES puanı, genel not ortalaması, İngilizce dil puanı, bilim sınavı sonuçları ve sözlü mülakat değerlendirmeye alınmakta olup, bu veriler ışığında bir sıralama çıkarılmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen giriş şartlarına ek olarak, bölüm tarafından ALES ve genel not ortalaması için minimum puanlar belirlenmektedir.

 

Yüksek Lisans programı dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği Lisans programlarından mezun olanlar için planlanmıştır. Benzer mühendislik dallarından mezun olanlar, mezun oldukları mühendislik dallarına göre, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalınca belirlenecek ön koşul derslerini içeren bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programına alınmakta olup bu program genel olarak güz ve bahar dönemlerinde toplam sekiz derse kadarlık ders yükü içermektedir. Yüksek Lisans öğrencileri bilimsel hazırlık programını 1 yıl içerisinde tamamlamak durumundadırlar. Öğrencilerin lisans transkriptleri göz önüne alınarak bazı öğrencilere üç derse kadar fark dersleri verilebilmektedir.

 

Dersler ve Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu program yedi ders, seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Alınması gereken yedi ders bölüm lisansüstü ders havuzundan seçilmektedir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az iki derse,   tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorunda olup,  Yüksek Öğretim Kurulu (20 Nisan 2016 Tarihli) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Yüksek Lisans programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 2,50’nin altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder. Öğrencinin seminer dersini alabilmesi için bölümün belirlediği alt sınır kadar krediyi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Derslerin tamamlanması ve aşağıda belirtilen yayın şartlarının sağlanmasından sonra,  ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü yönergelerine göre hazırlanan tezin başarı ile savunulması ile öğrenci programı tamamlamış olup, Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini kazanır.

 

Araştırma Alanları

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yüksek lisans seviyesindeki araştırmalarda yoğunlaşılan alanlar arasında yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama, çok çekirdekli hesaplama, gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü ve video işleme, bilgisayarlı görme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, araçsal ağlar, optimizasyon ve oyun teorisi yer almaktadır. Tez çalışmaları bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında da yapılabilmektedir.  Yüksek Lisans öğrencileri ve tez danışmanları tarafından yürütülecek AR-GE çalışmaları sonucunda teknik dergilerde makaleler, konferanslarda bildiriler ve patentler çıkması hedeflenmektedir. Araştırma alanlarına yönelik detaylar için öğretim üyelerinin web sayfalarının incelenmesi yararlı olacaktır.

 

Mezuniyet için Yayın Şartları

Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için tez çalışmalarından üretilmiş en az bir adet ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide makale veya ulusal ya da uluslararası bir konferansta tam bildiri yayınlamış olmak zorunludur.

 

Yüksek Lisans programına başvuru koşulları ve başvuru takvimi için tıklayınız. 

 


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 13.07.2021 20:04:03 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM