Doktora Programı

Doktora Müfredatı

Ders Programı

 

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı, sağladığı üst düzey dersler ve araştırma/geliştirme imkanları ile öğrencilerin bilgi birikimini yeni ve ileri konularda zenginleştirmeyi, onları araştırmaya teşvik etmeyi ve farklı uzmanlık alanlarındaki bilimsel problemleri ve verileri irdeleyerek yorum, analiz ve sentez becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Doktora programı İngilizce olarak yürütüldüğünden, adayların çok iyi derecede İngilizce bilme­leri gereklidir.  Bölüme kabul için yapılan bilim sınavı İngilizce olarak yapılmaktadır.

Doktora programına giriş şartları ve öğrenci kontenjanları Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet­meliği’ne göre Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenir ve her dönem ilan edilir. Programa kabulde ALES puanı, genel not ortalaması, İngilizce dil puanı, bilim sınavı sonuçları ve sözlü mülakat değerlendirmeye alınmakta olup, bu veriler ışığında bir sıralama çıkarılmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ilan edilen giriş şartlarına ek olarak, bölüm tarafından ALES ve genel not ortalaması için minimum puanlar belirlenmektedir.

Doktora programı iki yıllık Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programlarından mezun olanlar için planlanmıştır. Benzer mühendislik dallarından mezun olanlar, mezun oldukları mühendislik dallarına göre, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalınca belirlenecek ön koşul derslerini içeren bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programına alınmakta olup bu program genel olarak güz ve bahar dönemlerinde toplam sekiz derse kadarlık ders yükü içermektedir. Doktora öğrencileri bilimsel hazırlık programını 1 yıl içerisinde tamamlamak durumundadırlar. Öğrencilerin lisans ve yüksek lisans transkriptleri göz önüne alınarak bazı öğrencilere üç derse kadar fark dersleri verilebilmektedir.

 

Dersler ve Yeterlik Sınavı

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Bu program sekiz ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Alınması gereken sekiz dersten yedisi bölüm lisansüstü ders havuzundan, birisi de Fen Bilimleri Enstitüsü ders havuzundan seçilmektedir. Öğrenci kayıt yaptırdığı her yarıyıl en az iki derse, tez önerisi veren öğrenci her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorunda olup,  Yüksek Öğretim Kurulu (20 Nisan 2016 Tarihli) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereğince kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamış olsa dahi GANO’su 3,00’ın altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar etmeye devam eder.

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilmekte olup, en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yeterlik sınavına yönelik diğer detaylar ilgili yönergede verilmiştir.

Derslerin tamamlanması, yeterlik aşaması ve aşağıda belirtilen yayın şartlarının sağlanmasında sonra, ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü yönergelerine göre hazırlanan tezin başarı ile savunulması ile öğrenci programı tamamlamış olup, Bilgisayar Mühendisliği Doktorası derecesini kazanır.

 

Araştırma Alanları

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora seviyelerindeki araştırmalarda yoğunlaşılan alanlar arasında yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama, çok çekirdekli hesaplama, gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü ve video işleme, bilgisayarlı görme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, kablosuz ağlar, araçsal ağlar, optimizasyon ve oyun teorisi yer almaktadır. Tez çalışmaları bölüm öğretim üyeleri tarafından yürütülmekte olan TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli projeler kapsamında da yapılabilmektedir. Doktora öğrencileri ve tez danışmanları tarafından yürütülecek AR-GE çalışmaları sonucunda teknik dergilerde makaleler, konferanslarda bildiriler ve patentler çıkması hedeflenmektedir. Araştırma alanlarına yönelik detaylar için öğretim üyelerinin web sayfalarının incelenmesi yararlı olacaktır.

 

Mezuniyet için Yayın Şartları

Doktora programından mezun olabilmek için tez çalışmalarından üretilmiş;

* en az bir adet dergi makalesi (SCI-E tarafından endekslenmiş dergiler tarafından kabul edilerek DOI numarası verilmiş olmalıdır) ve

* en az bir adet uluslararası konferans tam bildiri yayınlamış olmak zorunludur.

 

Doktora programına başvuru koşulları ve başvuru takvimi için tıklayınız. 


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 13.07.2021 20:06:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM