Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Seminerleri

2017 - 2018 Seminerler

Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.


Tarih: 23 Mart 2018

Konuşmacılar:    Gürcan Ozan,  ACT Venture Partners Ortağı

                           Mustafa Burak Amasyalı, Lojika Fieldlabs Kurucusu

                           Elif Parlak, Lojika Fieldlabs, İş Geliştirme Uzmanı

                           Fatih Işık, REKMOB Kurucusu

Seminer Konusu: Girişimcilik Destek Programları ve Örnek Başarı Hikayeleri

Seminer Özeti: Seminerde ilk Olarak Gürcan Ozan, girişimcilik ile ilgili bilgiler verdi. Risk sermayesi şirketlerinden, TÜBİTAK ve KOSGEB’in destek programlarıdan nasıl destek alınarak şirket kurulabileceğinden, şirket yönetimine kadar farklı pek çok konuda detaylar anlatıldı. Seminerin ikinci bölümünde, Mustafa Amasyalı ve Elif Parlak kendi şirketlerindeki başarı hikayesini paylaştı, Avrupa Birliği’nin desteklerinden bahsetti. Son bölümde ise bölümümüz mezunlarından Fatih Işık, kendi şirketini nasıl kurduğu, aldığı destekleri ve yaşadığı süreçler ile ilgili tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.


Tarih: 9 Mart  2018

Konuşmacı: Lemi Ergin, 

Seminer Konusu: Bilişim Etiği  

Seminer Özeti: Seminerde Lemi Ergin, etik yazılım geliştiricisi olmanın prensiplerinden bahsetti. Güvenli kod yazmanın pratiklerinden, özel bilgilerin gizliliğinin korunmasından, işyerinde dürüstlükten, müşteri ile açık olmaktan, takım çalışmasının öneminden ve yardımlaşmadan, kaliteli iş çıkartmaktan, testin ve dökümantasyonun öneminden, kişisel ve kültürel olarak dikkat edilmesi gereken konularlar ilgili açıklamalar yaptı, kendi deneyimleriden örnekler verdi.


Tarih: 2 Mart  2018

Konuşmacı: Doç Dr. Müjdat Soytürk

Seminer Konusu: 5G ve Dikey Teknolojiler

Seminer Özeti: Seminerde haberleşme teknolojilerinin son yıllardaki gelişiminden, kablosuz ağlarla birlikte mobilitenin öneminin artmasından, 5G teknolojisi ile birlikte nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi kavramların çok daha önemli olacağından ve bu kavramlar için 5G’nin önemli bir yapı taşı olduğundan bahsedildi. Farklı sektörlerde 5G teknolojileri ile ne gibi değişikler olacağı,  hizmetlerin ne şekilde gelişeceği, otomotiv, medya ve eğlence, enerji, sağlık ve tarım başlıkları altında irdelendi. Bu sektrörlerdeki mevcut durum ve gelecek projeksiyonu anlatıldı.


Tarih: 23 Şubat 2018 

Konuşmacı: Özer Koray Akdemir, TÜBİTAK BİLGEM, Blokzincir Araştırma Laboratuvarı, Baş Araştırmacı

Seminer Konusu: Blokzincir ve Uygulamaları 

Seminer Özeti: Blokzincir kavramının ne olduğu özellikle Bitcoin sanal para birimi temel alınarak anlatıldı. Blokzincirin kullanılabileceği diğer uygulama alanlarından ve gelecekte ne şekilde kullanılabileceğine dair örnekler verildi.


Seminer Tarihi: 25 Aralık 2017

Seminer Konusu: Yenilik ve Girişimcilik

Seminer Özeti: İnovasyon, yeni fikirlerin, olasılıkların değişik bir bakış açısı ile  tanınması ve üretilmesidir. İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Girişimcilik; Etrafımıza farklı bir bakış açısıyla bakma ve bakarken görüp tespit ettiğimiz fırsatları değerlendirme sürecidir. Girişimci, risk alarak yenilik veya geliştirme yapan kişidir. Diğer bir deyişle, girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışandır. Girişimcilik için fikir üretmek, Ar-Ge yapmak şarttır. Yenilik ve girişimcilik arasındaki farklar ve girişimciliğin temel esasları ile ilgili kısım ile seminer sona ermiştir.

Konuşmacı: Prof.Dr. Hande Sinem Ergun


Seminer Tarihi: 15 Aralık 2017

Seminer Konusu: Yazılım ve Test Mühendisliği Standartları

Seminer Özeti: Yazılım süreçlerinden ve test süreçlerinden bahsedilerek, yazılım ve test süreçlerinde uygulanan kurallar, yapılan işlemler ve uyulması gereken standartlar verilmiştir. Standartların yazılım testlerindeki önemi verilmiştir.

Konuşmacı: Furkan Paligu, TUBİTAK BİLGEM Yazılım Test Mühendisi 


Seminer Tarihi: 1 Aralık 2017

Seminer Konusu: İnovasyon, Yenilik ve Girişimcilik

Seminer Özeti: KOSGEB tarafından sağlanan destek programlarından bahsedildi. Arge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Kobi Proje Destek Programı, Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı hakkında bilgiler verildi. Girişimciliğe yönelik verilen eğitimler ve içeriklerinden bahsedildi.

Konuşmacı: Onur Alp YATIR, KOSGEB Kobi Uzmanı


Seminer Tarihi: 24 Kasım 2017

Seminer Konusu: Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik ve sürdürülebillir kalkınmanın tanımları yapılarak, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Politika ve Stratejilerinin seyri ve mevcut durumu verilmiştir. Gezegenin sınırları ve iklim değişikliği sorunlarından bahsedilip, değişimin gerekliliğinden, ve çözüm olarak da Bilişim faktörüne yer verilmiştir. Bilişimin, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve önemi verilmiştir.

Konuşmacı: Dursun Baş, Regional Environmental Center (REC) Turkey


Seminer Tarihi: 17 Kasım 2017

Seminer Konusu: Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik kavramı yazılım mühendisliği bağlamında tartışıldı. Sürdürülebilirliğin genel bir tanımından sonra, ilgili literatürdeki en son çalışmaları, yazılım mühendisliği için sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirliğin somut bir tanımını ortaya koymak için hangi kavramları tanımladığı ve kullandığını incelendi. Devamında, kapsam ve bağlam için üç parametre kullanan yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirliğin dört boyutu tartışıldı. Dört boyut, geliştirme süreci boyutu, bakım süreci boyutu, sistem üretim boyutu ve sistem kullanımı boyutudur. Bu boyutlar aşağıdaki üç soruyu dikkate alarak incelendi: 1) hangi sistem 2) hangi işlevi3) hangi zaman aralığında. 

Konuşmacı: Doç.Dr. Borahan Tümer


Seminer Tarihi: 16 Kasım 2017

Seminer Konusu: Migrating Birds Optimization: A New Meta-heuristic Approach and Its Application to the Quadratic Assignment Problem

Seminer Özeti: We propose a new nature inspired metaheuristic approach based on the V flight formation of the migrating birds which is proven to be an effective formation in energy saving. Its performance is tested on quadratic assignment problem instances arising from a real life problem and very good results are obtained. The quality of the solutions we report are better than simulated annealing, tabu search, genetic algorithm, scatter search, particle swarm optimization, differential evolution and guided evolutionary simulated annealing approaches. The proposed method is also tested on a number of benchmark problems obtained from the QAPLIB and in most cases it was able to obtain the best known solutions. These results indicate that our new metaheuristic approach could be an important player in metaheuristic based optimization.

Konuşmacı: Doç.Dr. Ali Fuat Alkaya


Seminer Tarihi: 16 Kasım 2017

Seminer Konusu: An Electronic Market Model for Large-Scale Book Trading

Seminer Özeti: This study introduces an electronic market model for secondary book markets in which each market participant can put up books for sale, and simultaneously place requests for book purchase. The model allows participants to declare a budget limit so that for each participant, the difference between the cost of purchased books and the revenue obtained from sold books stays within the declared budget limit. The model also allows participants to declare sets of substitutable books along with their preferences so that they can purchase at most one book from each of these sets. In this study, the mathematical definition of the market model is introduced, and the corresponding winner determination problem is formulated as a multi-objective linear integer program. Since this problem is NP-Hard, three heuristic methods are proposed, and the performances of these methods are demonstrated on a comprehensive test suite. The results indicate that the model can be used efficiently in large-scale electronic markets in which durable goods are exchanged with tens of thousands of participants.

Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. Ali Haydar Özer


Seminer Tarihi: 9 Kasım 2017

Seminer Konusu: Solving Dynamic Graph Coloring Problem Using Dynamic Pool Based Evolutionary Algorithm

Seminer Özeti: Graph coloring problem is one of the main optimization problems from the literature. Many real world problems interacting with changing environments can be modeled with dynamic graphs. Genetic algorithms are a good choice to solve dynamic graph coloring problem because they can adopt to dynamic environments and are suitable for problems with NP-hard complexity. In this talk, we will examine dynamic pool based evolutionary algorithm (DPBEA) for solving the dynamic graph coloring problem, which contains a partition based representation to adopt to the dynamic changes of the graph and carry the valuable information obtained in history. This algorithm uses a novel special purpose pool based crossover operator that targets to minimize the number of colors used in the solutions and a local search method that tries to increase the diversity of the solutions. The performance of the algorithm is compared with a well known heuristic for solving the graph coloring problem and a genetic algorithm with a dynamic population using a large number of dynamic graphs. The experimental evaluation indicates that DPBEA outperforms these algorithms with respect to number of colors used by the algorithms in most of the test cases provided.

Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. Betül Boz


Seminer Tarihi: 9 Kasım 2017

Seminer Konusu: Incentive Mechanisms in User Provided Networks

Seminer Özeti: Increase in the number of mobile users demanding internet connectivity gave rise to a cooperative solution called User-provided connectivity (UPC) which is a promising paradigm to remedy internet connectivity needs of mobile users. In this model, participants cooperate to enable a group of mobile users to access internet while they have no or limited connectivity. One of the key research problems in UPC is giving incentives to mobile network subscribers to promote active participation. In this talk, several incentive mechanisms that are proposed recently will be overviewed. Next, a new scheme will be described for incentivizing users in a network assisted User Provided Network (UPN) in which subscribers with limited or no connectivity access Internet while still charging to their own quota. This scheme proposes a simple and applicable bargaining based mechanism to encourage mobile network subscribers to join the protocol to provide UPC. Since the scheme is network assisted network operators are expected to support and do not impose any restrictions on the protocol. In this scheme utility and cost functions are defined for participants in terms of provided throughput and battery energy, and the protocol operates iteratively as in the case of a real world bargaining.

Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. Ömer Korçak 


Seminer Tarihi: 27 Ekim 2017

Seminer Konusu: “İnternet Hukuku”

Seminer Özeti:  5651 sayılı Kanun kapsamında İnternet üzerinden verilen hizmetler ve erişilebilirlik tanımlamaları yapılarak, hukuksal boyutları irdelenmiştir. Bilişim suçları ve problemlere yönelik tespitler ve analizler yapılmıştır. Adli Bilişim ile yöntemler değerlendirilmiştir. İlgili Kanuna uygun olarak veri saklama usulleri belirtilmiştir. Siber suçlar tanımlanmıştır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili usuller belirtilmiştir. 

Konuşmacı: Av. Gökhan Ahi 


Seminer Tarihi: 26 Ekim 2017

Seminer Konusu: "Affective Computing: Challenges, Applications, Approaches"

Seminer Özeti:  In human-human interactions we communicate using verbal messages and also non-verbal messages such as facial expressions, changes in our voice, and body gestures. The non-verbal messages reinforce or modify what is said in words. In the near future, it is envisioned that human-machine interaction will go beyond the mouse and the keyboard and will become more similar to human-human interaction. Machines will be aware of the emotional and mental state of humans and will adopt their responses accordingly. Affective computing is a relatively new research field the aim of which is to design systems that can recognize, interpret and simulate human emotions and related phenomena. In the first part of the seminar an introduction to the field of affective computing will be made, focusing on the application areas, and major research challenges.  In order to design systems which can recognize emotions, naturalistic training and test data are needed. Most databases available to researchers today are recorded in an acted way under laboratory conditions, and do not reflect real-world conditions. In the second part of the seminar, two new naturalistic affective audio-visual databases BAUM-1 and BAUM-2 will be introduced, which contain spontaneous Turkish expressions of 13 emotions and mental states. Then, three recent methods for multimodal audio/visual affect recognition will be described which use facial expressions and speech and fuse them at the decision level. 

Konuşmacı: Prof. Dr. Çiğdem Eroğlu Erdem 


Seminer Tarihi: 26 Ekim 2017

Seminer KonusuEvolutionary Computation for Dynamic Optimization Problems

Seminer Özeti:   Dynamic optimization problems (DOPs) have been rapidly attracting the interest of the research community, since most real world problems in different domains have various characteristics of dynamism. One or more underlying elements of a given dynamic optimization problem including the objective function, problem constraints, decision variables or environmental parameters may change over time, where the main motivation becomes tracking the global optimum value as close as possible. In this talk, the characteristics of DOPs are presented briefly  which is followed by the details of selected DOPs.  An emphasize will be given for the Moving Peaks Benchmark (MPB), which is the most widely used benchmark utilized in the literature. A set of selected evolutionary techniques for solving  DOP will be presented as part of the talk. Finally, performance evaluation of selected techniques on a case study  will be presented.  It is also planned to summarize change detection mechanisms for dynamic optimization problems.

Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk Topçuoğlu  


Seminer Tarihi: 20 Ekim 2017

Seminer Konusu: “Bilişim Erişilebilirliği”

Seminer Özeti:  İstanbul Valiliği Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu ile Üniversitenin yapmış olduğu işbirliği kapsamında gerçekleştirilen seminerde, komisyon üyesi Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından çağımızda görme engelli bireylerin özgürlüğünü sağlayan bilişim erişilebilirliğinin evrensel tasarımın ön koşulu olduğu anlatıldı. Ayrıca yazılım geliştirme sürecinde engellilerin yazılımları kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Konuşmacılar: Hasan Özdemir,  Microsoft


Seminer Tarihi: 19 Ekim 2017

Seminer Konusu: Research Guide for Graduate Students

Seminer Özeti:  The aim of this presentation is to introduce strategies for graduate students to succeed in their study. The content is  based on both experiences from former graduate students and a set of related documents presented in the literature. The research process starts with finding an academic advisor and picking up a research topic. The first part of the presentation aims to guide for selecting  an advisor and finding a research topic. It also presents strategies for communicating with the advisor. A graduate student is expected to read large volumes of technical documents.   As part of the presentation, critical reading strategies are briefly presented. We also cover how to access technical papers from the electronic databases of the university.  Writing at  Master’s or PhD level is a challenging process. Strategies for publishing results of research and professional development are also covered as  part of the presentation. An important issue of the talk is the plagiarism.   A web based system for detecting and preventing plagiarism and improper citations is briefly summarized.  

Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk Topçuoğlu 


Seminer Tarihi: 13 Ekim 2017

Seminer Konusu: “Büyük Veri ve Analiz (Big Data & Analytics)”

Seminer Özeti: Büyük Veri'ye genel bir giriş yapılarak ve geleneksel veri metodolojilerinden farklarına değinilmiştir. Karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerinde durulmuştur. Gerçek yaşam uygulamaları ve kullanılan teknolojiler/mimarileri hakkında bilgi aktarılarak ve büyük verinin iş birimleri açısından yansımaları ve iş kararları üzerindeki etkisine kısa bir bakış yapılmıştır.  

Konuşmacılar: Dr. Çağatay Talay,  Senior Data Architect - Big Data Platform at Digiturk


Seminer Tarihi: 22 Eylül 2017

Seminer Konusu: “CSE497 ve CSE498 Bitirme Projesi Hazırlama Süreçleri”

Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Müjdat Soytürk, Öğr. Gör. Birol Gençyılmaz

 


Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu sayfa Bilgisayar Mühendisliği tarafından en son 16.04.2018 13:56:53 tarihinde güncellenmiştir.