Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Seminerleri

2018 - 2019 Seminerler

Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.Seminer Tarihi: 12 Ekim 2018

Seminer Konusu: “Büyük Veri ve Analiz (Big Data & Analytics)”

Seminer Özeti: Büyük Veri'ye genel bir giriş yapılarak ve geleneksel veri metodolojilerinden farklarına değinilmiştir. Karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerinde durulmuştur. Gerçek yaşam uygulamaları ve kullanılan teknolojiler/mimarileri hakkında bilgi aktarılarak ve büyük verinin iş birimleri açısından yansımaları ve iş kararları üzerindeki etkisine kısa bir bakış yapılmıştır.  

Konuşmacı: Dr. Çağatay Talay,  Senior Big Data Architect, KoçDigital

 


Seminer Tarihi: 5 Ekim 2018

Seminer Konusu: "Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme"

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik kavramı yazılım mühendisliği bağlamında tartışıldı. Sürdürülebilirliğin genel bir tanımından sonra, ilgili literatürdeki en son çalışmaları, yazılım mühendisliği için sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirliğin somut bir tanımını ortaya koymak için hangi kavramları tanımladığı ve kullandığını incelendi. Devamında, kapsam ve bağlam için üç parametre kullanan yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirliğin dört boyutu tartışıldı. Dört boyut, geliştirme süreci boyutu, bakım süreci boyutu, sistem üretim boyutu ve sistem kullanımı boyutudur. Bu boyutlar aşağıdaki üç soruyu dikkate alarak incelendi: 1) hangi sistem 2) hangi işlevi3) hangi zaman aralığında. Aynı zamanda PSD ve ADD dokümanlarının hazırlanmasına dair detaylar verildi.

Konuşmacı: Doç.Dr. Borahan Tümer

 


Seminer Tarihi: 28 Eylül 2018

Seminer Konusu: “CSE4197 ve CSE4198 Bitirme Projesi Hazırlama Süreçleri, Bilimsel Etik”

Konuşmacılar: Doç.Dr. Müjdat Soytürk, Öğr. Gör. Birol Gençyılmaz


Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu sayfa Bilgisayar Mühendisliği tarafından en son 12.10.2018 17:29:50 tarihinde güncellenmiştir.