Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bölüm Seminerleri

2018 - 2019 Seminerler

Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Seminer Tarihi: 7 Aralık 2018

Seminer Konusu: Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik ve sürdürülebillir kalkınmanın tanımları yapılarak, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Politika ve Stratejilerinin seyri ve mevcut durumu verilmiştir. Gezegenin sınırları ve iklim değişikliği sorunlarından bahsedilip, değişimin gerekliliğinden, ve çözüm olarak da Bilişim faktörüne yer verilmiştir. Bilişimin, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve önemi verilmiştir.

Konuşmacı: Dursun Baş, Regional Environmental Center (REC) Turkey


 

Seminer Tarihi: 30 Kasım 2018

Seminer Konusu: “Bilgisayar ve Yazılım  Mühendisliği Standartları”

Seminer Özeti:  Bilgi Teknolojileri Yönetimi, yazılım geliştirme süreçleri gibi teknolojinin olduğu alanda kullanılan COBIT, ISO27001 gibi standartlar anlatıldı. 

Konuşmacı: Betül Ertem Yıldız, Karya Bilişim, Managing Partner


Seminer Tarihi: 16 Kasım 2018

Seminer Konusu: "Bilişim Hukuku Seminerleri"

Seminer Özeti:  “Bilişim Suçları”, “Sosyal Medya Hukuku”, “E-Ticaret Hukuku” ve “Kişisel Veriler Hukuku” olmak üzere 4 ana başlıkta seminer verildi. Hukuk ile bilişim arasında ilişki, bilişim suçlarına dair örnekler, kanunlar ve gelecekte bilişimin hukuktaki yeri anlatıldı.

Konuşmacılar: Av. Gökhan Ahi, Av. Oğuz Aksoy, Av. İlker Taner, Av. Umut Zorer, Ahi Avukatlık Bürosu


Seminer Tarihi: 26 Ekim 2018

Seminer Konusu: “Bilişim Erişilebilirliği”

Seminer Özeti: “Bir Hak Olarak Erişilebilirlik ve Bilişim Erişilebilirliği” ,“Yazılım ve Web Erişilebilirliğinin Toplumsal Yararı ve Teknik Gereçleri”, “İşitme Engellilerin Bilişim Erişilebilirliğinde Karşılaştığı Sorunlar” olmak üzere 3 ana başlıkta seminer verildi. 

Konuşmacılar: Emin Demirci, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, Erişilebilirlik Birimi

                        Çağrı Doğan, Sestek AŞ Yazılım Erişilebilirlik Danışmanı

                        Onur Cantimur, Üsküdar Kaymakamlığı, Projeler Birimi


Seminer Tarihi: 12 Ekim 2018

Seminer Konusu: “Büyük Veri ve Analiz (Big Data & Analytics)”

Seminer Özeti: Büyük Veri'ye genel bir giriş yapılarak ve geleneksel veri metodolojilerinden farklarına değinilmiştir. Karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerinde durulmuştur. Gerçek yaşam uygulamaları ve kullanılan teknolojiler/mimarileri hakkında bilgi aktarılarak ve büyük verinin iş birimleri açısından yansımaları ve iş kararları üzerindeki etkisine kısa bir bakış yapılmıştır.  

Konuşmacı: Dr. Çağatay Talay,  Senior Big Data Architect, KoçDigital

 


Seminer Tarihi: 5 Ekim 2018

Seminer Konusu: "Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme"

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik kavramı yazılım mühendisliği bağlamında tartışıldı. Sürdürülebilirliğin genel bir tanımından sonra, ilgili literatürdeki en son çalışmaları, yazılım mühendisliği için sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirliğin somut bir tanımını ortaya koymak için hangi kavramları tanımladığı ve kullandığını incelendi. Devamında, kapsam ve bağlam için üç parametre kullanan yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirliğin dört boyutu tartışıldı. Dört boyut, geliştirme süreci boyutu, bakım süreci boyutu, sistem üretim boyutu ve sistem kullanımı boyutudur. Bu boyutlar aşağıdaki üç soruyu dikkate alarak incelendi: 1) hangi sistem 2) hangi işlevi3) hangi zaman aralığında. Aynı zamanda PSD ve ADD dokümanlarının hazırlanmasına dair detaylar verildi.

Konuşmacı: Doç.Dr. Borahan Tümer

 


Seminer Tarihi: 28 Eylül 2018

Seminer Konusu: “CSE4197 ve CSE4198 Bitirme Projesi Hazırlama Süreçleri, Bilimsel Etik”

Konuşmacılar: Doç.Dr. Müjdat Soytürk, Öğr. Gör. Birol Gençyılmaz


Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu sayfa Bilgisayar Mühendisliği tarafından en son 10.12.2018 12:37:58 tarihinde güncellenmiştir.