Bölüm Seminerleri

2018 - 2019 Seminerler

Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz. 

Seminer Tarihi: 17 Mayıs 2019

Seminer Konusu: Profesyonel Yazılım Geliştirme ve Etik

Seminer Özeti: Seminerde etik yazılım geliştiricisi olmanın prensiplerinden bahsedildi. Güvenli kod yazmanın pratiklerinden, özel bilgilerin gizliliğinin korunmasından, işyerinde dürüstlükten, müşteri ile açık olmaktan, takım çalışmasının öneminden ve yardımlaşmadan, kaliteli iş çıkartmaktan, testin ve dökümantasyonun öneminden, kişisel ve kültürel olarak dikkat edilmesi gereken konularlar ilgili açıklamalar yapıldı, Lemi Ergin kendi deneyimleriden örnekler verdi.

Konuşmacı: Lemi Ergin


Seminer Tarihi: 10 Mayıs 2019

Seminer Konusu: Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm

Seminer Özeti: Dijital Dönüşüm gerekliliğinden bahsedilerek, dijital dönüşümün kapsamı ve içeriği açıklanmıştır. Bilgi çağında bilginin önemi vurgulanmıştır. Sanayi Devrimi ve Endüstri 4.0 hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir. Sanayi Devrimi ve Dijital Dönüşümün hayatımızı nasıl etkileyeceği örnekler ile açıklanmıştır. Özellikle Bilişim alanında olmak üzere, yeni mesleklerin neler olacağı, hangi alanlarda gelecekte ihtiyaç olacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Konuşmacı: Alper Gerçek


Seminer Tarihi: 3 Mayıs 2019

Seminer Konusu: "İnovasyon, Yenilik ve Girişimcilik"

Seminer Özeti: Seminerde girişimciliğin ne olduğu, adımları, şirket kurarak teknoloji geliştirmenin temelleri anlatıldı. Ayrıca Tübitak, Kosgeb gibi devlet kurumlarından destek alarak startup şirket kurmanın yöntemlerinden bahsedildi. Bunların dışında finans kaynağı olarak kullanılabilecek melek yatırımcı, risk sermaye fonu gibi diğer kaynakların çalışma prensiplerinden bahsedildi. Güncel örnekler ile başarımcılı girişimcilik hikayeleri anlatıldı. 

Konuşmacı: Gürcan Ozan, ACT Venture Partners Ortağı


Seminer Tarihi: 26 Nisan 2019

Seminer Konusu: “IoT ve Gömülü Sistemler”

Seminer Özeti: Seminerde IoT'in tanımı yapılarak, günümüzde kullanıldığı yerler, gelecekteki kullanım alanları ve teknolojinin ne şekilde dünyayı etkileyeceğinden bahsedilmiştir. Ayrıca gömülü sistemlerin ne olduğu anlatılarak IoT ile bağı anlatılmış ve kullanıldığı yerler ile ilgili örnekler verilmiştir. 

Konuşmacı: Kutsal Anıl, Genel Müdür, Pavotek


Seminer Tarihi: 19 Nisan 2019

Seminer Konusu: “Siber Güvenlik”, “Tübitak Bitirme Projeleri Yarışması Bilgilendirme Sunumu”

Seminer Özeti: Ferhat Özgür tarafından Siber Güvenlik, Yazılım Güvenliği konularında bilgi verilmiş, Siber güvenliğe olan tehditlerin neler olduğu tanımlanmış ve güncel örnekler ile açıklanmıştır. Beyaz şapkalı hackerlık kavframı anlatılmış yaptıkları işlerden bahsedilmiştir.

                         Ufuk Gürbüz tarafından Tübitak'ın düzenlediği Bitirme Projeleri Yarışması hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Ufuk Gürbüz kendi katıldığı yarışmadaki deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmıştır.

Konuşmacılar: Dr. Ferhat Özgür Çatak, Başuzman Araştırmacı, TÜBİTAK BİLGEM, Siber Güvenlik Enstitüsü 

                        Ufuk Gürbüz, Avionics Software Engineer, Vestel Defence Industry


Seminer Tarihi: 28 Mart 2019 

Seminer Konusu: Affective Computing: Challenges, Applications, Approaches

Seminer Özeti: Ever increasing volumes of structured and unstructured data in variety of types such text, multimedia, and graph is popularly referred as "Big Data".  An important portion of this data is in unstructured text format. There are important challenges to extract meaning or useful information from large textual datasets. One of the major methods used for organizing and mining big textual data is text classification. We use classification algorithms from machine learning domain which is a sub-field of Artificial Intelligence. In order for machine learning algorithms to work, unstructured textual documents are represented using Vector Space Models (VSM). Semantics of VSM comes from the distributional hypothesis, which states that words that occur in similar contexts usually have similar meanings. Although, the VSM  approach is very simple and commonly used, it has several limitations. One of them is the assumption of independency between terms as well as between documents. Documents are represented only with their term frequencies, disregarding their position in the document or their semantic or syntactic connections between other words. As a result, polysemous words (i.e. words with multiple meanings) are treated as a single entity and synonymous words are mapped into different components. This has a negative impact on performance of machine learning algorithms. There is a need for more advanced methods that incorporates additional semantics into these algorithms. In this seminar, we present several semantic text mining algorithms ranging from higher-order co-occurrence based probabilistic methods to class semantics based kernel methods for supervised and semi-supervised classification of textual documents.

Konuşmacı: Prof. Dr. Cigdem ERDEM, M.U. CSE Dept.


Seminer Tarihi: 28 Mart 2019 

Seminer Konusu: Supervised and Semi-Supervised Classification Approaches

Seminer Özeti: We propose a new nature inspired metaheuristic approach based on the V flight formation of the migrating birds which is proven to be an effective formation in energy saving. Its performance is tested on quadratic assignment problem instances arising from a real life problem and very good results are obtained. The quality of the solutions we report are better than simulated annealing, tabu search, genetic algorithm, scatter search, particle swarm optimization, differential evolution and guided evolutionary simulated annealing approaches. The proposed method is also tested on a number of benchmark problems obtained from the QAPLIB and in most cases it was able to obtain the best known solutions. These results indicate that our new metaheuristic approach could be an important player in metaheuristic based optimization.

Konuşmacı: Doç. Dr. Murat Can GANİZ, M.U. CSE Dept.


Seminer Tarihi: 21 Mart 2019 

Seminer Konusu: Migrating Birds Optimization: A New Meta-heuristic Approach and Its Application to the Quadratic Assignment Problem

Seminer Özeti: We propose a new nature inspired metaheuristic approach based on the V flight formation of the migrating birds which is proven to be an effective formation in energy saving. Its performance is tested on quadratic assignment problem instances arising from a real life problem and very good results are obtained. The quality of the solutions we report are better than simulated annealing, tabu search, genetic algorithm, scatter search, particle swarm optimization, differential evolution and guided evolutionary simulated annealing approaches. The proposed method is also tested on a number of benchmark problems obtained from the QAPLIB and in most cases it was able to obtain the best known solutions. These results indicate that our new metaheuristic approach could be an important player in metaheuristic based optimization.

Konuşmacı: Doç. Dr. Ali Fuat ALKAYA, M.U. CSE Dept.


Seminer Tarihi: 21 Mart 2019 

Seminer Konusu: Incentive Mechanisms in User Provided Networks

Seminer Özeti: Mobile data traffic is rapidly growing due to the proliferation of the mobile devices that need the Internet access, on the other hand, the mobile devices have become more capable together with technological improvements. This reveals the concept of User Provider Network which is based on sharing the users' Internet connections. According to this approach, users with cellular connection share their own connections with other users with limited or no cellular connection. However, in such services, one of the key issues is the users' willingness to contribute. Energy consumption and data usage costs are of critical importance and have a large impact on users' decisions for both requesting and offering UPN services. Recently, some incentive mechanisms are proposed for this purpose but they are usually not based on realistic parameters in terms of energy cost and utility modeling. In this work, we introduce some realistic energy and data rate models, after performing extensive set of experiments and applying various regression methods. Furthermore, we provide a realistic sequential bargaining model based on energy and data rate estimations. In the proposed system, incentives are given by the mobile network operator as virtual currencies, according to the bargaining of users and experienced quality of service. We implement the proposed system in a real environment and show its effectiveness in various scenarios.

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ömer KORÇAK, M.U. CSE Dept.


 Seminer Tarihi: 22 Mart 2019

Seminer Konusu: FinTek - Finansal Teknolojiler ve Blok Zincirin Finans Sektöründeki Uygulamaları

Seminer Özeti: Blokzincir kavramının ne olduğu özellikle Bitcoin sanal para birimi temel alınarak anlatıldı. Blokzincirin finans sektöründeki uygulama alanlarından ve gelecekte ne şekilde kullanılabileceğine dair örnekler verildi. Yapılan projeler anlatıldı.

Konuşmacı: Emre Özer, Co-Founder at iCredible Technology, Inc. 


Seminer Tarihi: 14 Mart 2019 

Seminer Konusu: Research Guide for Graduate Students 

Seminer Özeti: The aim of this presentation is to introduce strategies for graduate students to succeed in their study. The content is  based on both experiences from former graduate students and a set of related documents presented in the literature. The research process starts with finding an academic advisor and picking up a research topic. The first part of the presentation aims to guide strategies for communicating with the advisor. A graduate student is expected to read large volumes of technical documents.   As part of the presentation, critical reading strategies are briefly presented. We also cover how to access technical papers from the electronic databases of the university.  Writing at  Master’s or PhD level is a challenging process. Strategies for publishing results of research and professional development are also covered as  part of the presentation. An important issue of the talk is the plagiarism.   A web based system for detecting and preventing plagiarism and improper citations is briefly summarized.   

Konuşmacı: Prof. Dr. Haluk Rahmi TOPCUOĞLU, M.U. CSE Dept.


 Seminer Tarihi: 8 Mart 2019

Seminer Konusu: BlockChain and Its Applications

Seminer Özeti: Blokzincir kavramının ne olduğu özellikle Bitcoin sanal para birimi temel alınarak anlatıldı. Blokzincirin kullanılabileceği diğer uygulama alanlarından ve gelecekte ne şekilde kullanılabileceğine dair örnekler verildi.

Konuşmacı: Taner Dursun, Tübitak Bilgem


Seminer Tarihi: 1 Mart  2019

Seminer Konusu: 5G ve Dikey Teknolojiler

Seminer Özeti: Seminerde haberleşme teknolojilerinin son yıllardaki gelişiminden, kablosuz ağlarla birlikte mobilitenin öneminin artmasından, 5G teknolojisi ile birlikte nesnelerin interneti ve endüstri 4.0 gibi kavramların çok daha önemli olacağından ve bu kavramlar için 5G’nin önemli bir yapı taşı olduğundan bahsedildi. Farklı sektörlerde 5G teknolojileri ile ne gibi değişikler olacağı,  hizmetlerin ne şekilde gelişeceği, otomotiv, medya ve eğlence, enerji, sağlık ve tarım başlıkları altında irdelendi. Bu sektrörlerdeki mevcut durum ve gelecek projeksiyonu anlatıldı.

Konuşmacı: Doç Dr. Müjdat Soytürk, M.Ü.


Seminer Tarihi:  27 Aralık 2018

Seminer Konusu: Silikon Vadisi firmalarında çalışan bir grup mühendis ile tanışma

Seminer Özeti: Silikon vadisindeki Oracle, Google, Facebook, Ericson gibi önemli firmlarla start-up şirtlerinde çalışan bir grup mühendis bölümümüz öğrencileri ile buluşarak deneyimlerini paylaştılar. Toplantıda Silikon vadisindeki şirketlere yönelik  iş başvuruları, etkili CV hazırlama, teknik mülakata hazırlık gibi süreçlerle ilgili öğrencilerimiz bilgilendirildi. Öğrencilerden gelen birkaç örnek CV, Silikon Vadisinde işe alım süreçlerinde bulunmuş mühendisler tarafından değerlendirildi. Bu mühendisler tarafından bir adet davranışsal (behavioral) ve teknik (technical) mülakat örneği topluluk önünde gönüllü öğrencilerimizle gerçekleştirilerek, bu mülakattaki eksiklikler canlı olarak yorumlandı.  Misafirlerimize bölümümüz öğrencilerine yaptıkları önemli  katkılardan ve bu etkinlikten dolayı teşekkür ederiz. 

Konuşmacı: Emre Tezişçi, Levent Sapçı, Selim Önal, Serdar Önal


Seminer Tarihi: 7 Aralık 2018

Seminer Konusu: Sürdürülebilir Kalkınma için Bilişim

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik ve sürdürülebillir kalkınmanın tanımları yapılarak, Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Politika ve Stratejilerinin seyri ve mevcut durumu verilmiştir. Gezegenin sınırları ve iklim değişikliği sorunlarından bahsedilip, değişimin gerekliliğinden, ve çözüm olarak da Bilişim faktörüne yer verilmiştir. Bilişimin, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve önemi verilmiştir.

Konuşmacı: Dursun Baş, Regional Environmental Center (REC) Turkey


 Seminer Tarihi: 30 Kasım 2018

Seminer Konusu: “Bilgisayar ve Yazılım  Mühendisliği Standartları”

Seminer Özeti:  Bilgi Teknolojileri Yönetimi, yazılım geliştirme süreçleri gibi teknolojinin olduğu alanda kullanılan COBIT, ISO27001 gibi standartlar anlatıldı. 

Konuşmacı: Betül Ertem Yıldız, Karya Bilişim, Managing Partner


Seminer Tarihi: 16 Kasım 2018

Seminer Konusu: "Bilişim Hukuku Seminerleri"

Seminer Özeti:  “Bilişim Suçları”, “Sosyal Medya Hukuku”, “E-Ticaret Hukuku” ve “Kişisel Veriler Hukuku” olmak üzere 4 ana başlıkta seminer verildi. Hukuk ile bilişim arasında ilişki, bilişim suçlarına dair örnekler, kanunlar ve gelecekte bilişimin hukuktaki yeri anlatıldı.

Konuşmacılar: Av. Gökhan Ahi, Av. Oğuz Aksoy, Av. İlker Taner, Av. Umut Zorer, Ahi Avukatlık Bürosu


Seminer Tarihi: 26 Ekim 2018

Seminer Konusu: “Bilişim Erişilebilirliği”

Seminer Özeti: “Bir Hak Olarak Erişilebilirlik ve Bilişim Erişilebilirliği” ,“Yazılım ve Web Erişilebilirliğinin Toplumsal Yararı ve Teknik Gereçleri”, “İşitme Engellilerin Bilişim Erişilebilirliğinde Karşılaştığı Sorunlar” olmak üzere 3 ana başlıkta seminer verildi. 

Konuşmacılar: Emin Demirci, Çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü, Erişilebilirlik Birimi

                        Çağrı Doğan, Sestek AŞ Yazılım Erişilebilirlik Danışmanı

                        Onur Cantimur, Üsküdar Kaymakamlığı, Projeler Birimi


Seminer Tarihi: 12 Ekim 2018

Seminer Konusu: “Büyük Veri ve Analiz (Big Data & Analytics)”

Seminer Özeti: Büyük Veri'ye genel bir giriş yapılarak ve geleneksel veri metodolojilerinden farklarına değinilmiştir. Karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerinde durulmuştur. Gerçek yaşam uygulamaları ve kullanılan teknolojiler/mimarileri hakkında bilgi aktarılarak ve büyük verinin iş birimleri açısından yansımaları ve iş kararları üzerindeki etkisine kısa bir bakış yapılmıştır.  

Konuşmacı: Dr. Çağatay Talay,  Senior Big Data Architect, KoçDigital 


Seminer Tarihi: 5 Ekim 2018

Seminer Konusu: "Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme"

Seminer Özeti: Sürdürülebilirlik kavramı yazılım mühendisliği bağlamında tartışıldı. Sürdürülebilirliğin genel bir tanımından sonra, ilgili literatürdeki en son çalışmaları, yazılım mühendisliği için sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirliğin somut bir tanımını ortaya koymak için hangi kavramları tanımladığı ve kullandığını incelendi. Devamında, kapsam ve bağlam için üç parametre kullanan yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirliğin dört boyutu tartışıldı. Dört boyut, geliştirme süreci boyutu, bakım süreci boyutu, sistem üretim boyutu ve sistem kullanımı boyutudur. Bu boyutlar aşağıdaki üç soruyu dikkate alarak incelendi: 1) hangi sistem 2) hangi işlevi3) hangi zaman aralığında. Aynı zamanda PSD ve ADD dokümanlarının hazırlanmasına dair detaylar verildi.

Konuşmacı: Doç.Dr. Borahan Tümer, M.U., CSE Dept. 


Seminer Tarihi: 28 Eylül 2018

Seminer Konusu: “CSE4197 ve CSE4198 Bitirme Projesi Hazırlama Süreçleri, Bilimsel Etik”

Konuşmacılar: Doç.Dr. Müjdat Soytürk, Öğr. Gör. Birol Gençyılmaz


Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 


Bu sayfa Computer Engineering tarafından en son 17.07.2019 15:28:38 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM