Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Program Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktıları

1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini olarak kullanabilme becerisi

2. Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi

3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi

4. Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi

5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

6. Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)

7. Etkin iletişim kurma becerisi

8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim

9. Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi

10. Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği

11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi

12. Toplum, insan bilimleri ve sanat için gerekli olan bilinç ve duyarlılığı geliştirme becerisi

Bu sayfa Bilgisayar Mühendisliği tarafından en son 18.07.2017 16:16:29 tarihinde güncellenmiştir.