Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Seminerler ve Duyurular

2017 - 2018 Seminerler

 

Seminer Tarihi: 27 Ekim 2017

Seminer Konusu: “İnternet Hukuku”

İçerik: 5651 sayılı Kanun kapsamında İnternet üzerinden verilen hizmetler ve erişilebilirlik tanımlamaları yapılarak, hukuksal boyutları irdelenmiştir. Bilişim suçları ve problemlere yönelik tespitler ve analizler yapılmıştır. Adli Bilişim ile yöntemler değerlendirilmiştir. İlgili Kanuna uygun olarak veri saklama usulleri belirtilmiştir. Siber suçlar tanımlanmıştır. Kişisel verilerin korunması ile ilgili usuller belirtilmiştir. 

Konuşmacılar: Av. Gökhan Ahi 


Seminer Tarihi: 20 Ekim 2017

Seminer Konusu: “Bilişim Erişilebilirliği”

Özet: İstanbul Valiliği Bilişim Erişilebilirliği Komisyonu ile Üniversitenin yapmış olduğu işbirliği kapsamında gerçekleştirilen seminerde, komisyon üyesi Sayın Hasan ÖZDEMİR tarafından çağımızda görme engelli bireylerin özgürlüğünü sağlayan bilişim erişilebilirliğinin evrensel tasarımın ön koşulu olduğu anlatıldı. Ayrıca yazılım geliştirme sürecinde engellilerin yazılımları kullanabilmesi için dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Konuşmacılar: Hasan Özdemir,  Microsoft


Seminer Tarihi: 13 Ekim 2017

Seminer Konusu: “Büyük Veri ve Analiz (Big Data & Analytics)”

İçerik: Büyük Veri'ye genel bir giriş yapılarak ve geleneksel veri metodolojilerinden farklarına değinilmiştir. Karşılaşılan zorluklar ve fırsatlar üzerinde durulmuştur. Gerçek yaşam uygulamaları ve kullanılan teknolojiler/mimarileri hakkında bilgi aktarılarak ve büyük verinin iş birimleri açısından yansımaları ve iş kararları üzerindeki etkisine kısa bir bakış yapılmıştır.  

Konuşmacılar: Dr. Çağatay Talay,  Senior Data Architect - Big Data Platform at Digiturk


Seminer Tarihi: 22 Eylül 2017

Seminer Konusu: “CSE497 ve CSE498 Bitirme Projesi Hazırlama Süreçleri”

Konuşmacılar: Yrd. Doç. Dr. Müjdat Soytürk, Öğr. Gör. Birol Gençyılmaz

 


Önceki yıllara  ait seminerlere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu sayfa Bilgisayar Mühendisliği tarafından en son 16.11.2017 13:29:56 tarihinde güncellenmiştir.