Istanbul Şehir Universitesinden İntikal Eden Öğrenciler İçin Bilgilendirme Sayfası

Komisyon / Danışmanlar

Gelen öğrenciler 5 gruba ayrılmış olup, her bir gruba ayrı bir danışman atanmıştır.  BYS sisteminden danışmanınızın ismine kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Danışmanınızın  iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.  

Müfredat, intibak, sisteme giriş, kayıtla ilgili  sorunlarınız danışmanlarınızın yardımı ile çözüme kavuşturulmaktadır.  Gerekmesi durumunda, Şehir Üniversitesinden gelen öğrencilerin danışmanlarınca oluşturulan ve aşağıda üyeleri listelenen komisyonca çözüme kavuşturulacaktır.

 

Oryantasyon Toplantısı

6 Ekim Pazartesi günü 13:00-14:30  saatleri arasında Bölüm başkanı ile beraber Şehir öğrencilerinin danışmanlarının (yukarda listelenen 5 danışmanın) katıldığı genel bilgiler, irtibat bilgileri, BYS, kayıt süreci, notlandırma, harf notları, ders programı, yaz okulu, ÇAP/YAP, stajlar, yonetmelikleri  içeren bir oryantasyon toplantısı yapılmıştır. Bölüm başkanı  tarafından tüm sunum İngilizce yapılmış, Türkçe slaytlar kullanılmıştır. Öğrenciler, danışmanları ile tanışma imkanı bulmuşlardır.

HIZLI ERİŞİM