Mühendislik FakültesiBilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

05.10.2018 - “Sustainable Software Development" Semineri

5 Ekim 2018 tarihinde bölümümüz öğretim üyelerinden Doç Dr. Borahan Tümer tarafından, öğrencilerimize "Sürdürülebilir Yazılım Geliştirme" konulu seminer verildi. Seminerde; sürdürülebilirlik kavramı yazılım mühendisliği bağlamında tartışıldı. Sürdürülebilirliğin genel bir tanımından sonra, ilgili literatürdeki en son çalışmaları, yazılım mühendisliği için sürdürülebilirliği ve sürdürülebilirliğin somut bir tanımını ortaya koymak için hangi kavramları tanımladığı ve kullandığını incelendi. Devamında, kapsam ve bağlam için üç parametre kullanan yazılım mühendisliğinde sürdürülebilirliğin dört boyutu tartışıldı. Dört boyut, geliştirme süreci boyutu, bakım süreci boyutu, sistem üretim boyutu ve sistem kullanımı boyutudur. Bu boyutlar aşağıdaki üç soruyu dikkate alarak incelendi: 1) hangi sistem 2) hangi işlevi3) hangi zaman aralığında. Aynı zamanda PSD ve ADD dokümanlarının hazırlanmasına dair detaylar verildi.


Bu sayfa tarafından en son 12.10.2018 17:00:39 tarihinde güncellenmiştir.